FRENCH LESSONS

SORBONNE A2, B1,B2,C1,C2 Το DELF Β2 είναι πτυχίο Γαλλικών που αποδεικνύει την καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το DELF B2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πλήρης ονομασία του πτυχίου είναι Diplôme d’études en langue française. Το DALF C2 είναι πτυχίο Γαλλικών που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το DALF C2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πλήρης ονομασία του πτυχίου είναι Diplôme approfondi de langue française.

FRENCH LESSONS
8 Months
€95
Τα πτυχία  SORBONNE B1, B2 και DELF Β1, Β2 είναι πτυχία Γαλλικών που αποδεικνύει την καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό...
Intermediate
9 Lectures
8 Months
FRENCH LESSONS
8 Months
€190
Τα πτυχία  SORBONNE C1, C2 και DALF C1, C2 είναι πτυχίA Γαλλικών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπα...
Advanced
8 Months
FRENCH LESSONS
8 Months
€70
Τα πτυχία  SORBONNE Α1, A2 και DELF Β1, Β2 είναι πτυχία Γαλλικών που αποδεικνύει την βασική γνώση της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊ...
Beginner
8 Months